Gospodarczy i ekonomiczny rozwój

Reklama to według większości teorii działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów albo usług lub do skorzystania z określonych sugestii zawartych przez podmiot, który może wyciągnąć korzyść z tytułu uprawiania danej czynności przez osoby, będące pod wpływem takiej reklamy. Oczywiście dla wielu różnych naukowców i osób zdecydowanie przeciwnych masowemu zalewaniu rynku kolejnymi kosztownymi reklamami reklama w pierwszej kolejności oznacza ogromną manipulację i wykorzystywanie ludzi nieświadomych tego, że w sposób często podprogowy przekonuje ich się do czegoś, czego sami nigdy by nie chcieli. Ma to więc także znamiona manipulacji i bardzo często przeciwnicy reklamy uważają, że jest to zmuszanie konsumentów do wydawania pieniędzy na rzeczy, których ci absolutnie nie potrzebuję, ale ulegają presji reklamy i nieczystym zagraniom marketingu. Z drugiej strony współczesny biznes odnosi ogromne zyski dzięki reklamie i tylko i wyłącznie zaangażowanie marketingu w budowanie rynkowej przewagi umożliwił niektórym znanym dzisiaj na całym świecie koncernom podbicie rynku. Z trzeciej zaś strony przykłady licznych kampanii społecznych zachęcających do zdrowego odżywiania się czy jazdy wyłącznie w stanie trzeźwości pokazują, że reklama może wpływać na pozytywne zmiany.