Gospodarstwa rolne

Gospodarstwo rolne powinno być także zorganizowane na zasadach przedsiębiorczości, a więc dążyć do osiągnięcia nadwyżki ekonomicznej ponad własne koszty wytwarzania. W tym celu powinno ono specjalizować się w określonej produkcji towarowej, którą sprzedaje na rynku i w zamian za uzyskane pieniądze kupuje wszystkie inne produkty niezbędne do unowocześnienia gospodarstwa i podniesienia poziomu życiowego rodziny. W Polsce jeszcze dominują małe gospodarstwa rolne, w granicach 3-5 ha na rodzinę. Gospodarstwo rolne łączy w sobie cechy gospodarstwa domowego oraz przedsiębiorstwa produkcyjnego. Znaczna część jego produkcji przeznaczana jest w nim na własne, konsumpcyjne potrzeby. Wytwarzana zaś nadwyżka produkcji jest sprzedawana na rynku w celu uzyskania niezbędnej ilości gotówki umożliwiającej uregulowanie zobowiązań fiskalnych wobec władz lokalnych i władz centralnych, zobowiązań finansowych wobec banku oraz umożliwiającej nabycie dóbr produkcyjnych do prowadzenia i rozwijania gospodarstwa rolnego, a także nabycie dóbr konsumpcyjnych nie wytwarzanych w danym gospodarstwie. Im bardziej rozwinięta jest gospodarka rynkowa, tym większą część stanowi produkcja o wyspecjalizowanym profilu. W krajach na niższym poziomie rozwoju gospodarczego znaczny jest natomiast udział produkcji przeznaczonej na własne potrzeby. Gospodarstwo o rozproszonych kierunkach produkcji jest o wiele mniej efektywne od gospodarstwa o wyspecjalizowanym profilu produkcyjnym.