Gromadzenie kapitału zakładowego

Nie we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw konieczne jest zebranie odpowiedniego kapitału zakładowego. Jednak niektóre formy organizacyjno-prawne pociągają za sobą konieczność zebrania kapitału podstawowego w wysokości ustalonej w odpowiedniej regulacji prawnej. Najczęściej tym unormowaniem prawnym jest kodeks spółek handlowych. Właśnie tenże kodeks wśród czterech rodzajów spółek osobowych, tylko jednej formie prawnej nakazuje konieczność zebrania kapitału zakładowego. Mianowicie w spółkach komandytowo-akcyjnych wspólnicy muszą zebrać kapitał początkowy w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych. Jednak taka forma prawna ma swoje korzyści, ponieważ przez to jest bardziej wiarygodna i posiada możliwość emisji papierów wartościowych. Z kolei obie spółki kapitałowe muszą przed rozpoczęciem działalności wykazać się odpowiednim kapitałem. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi on pięć tysięcy złotych, a w spółkach akcyjnych sto tysięcy złotych. Spółki akcyjne także posiadają prawo do emisji papierów wartościowych mogą być nawet notowane na giełdzie, jednak by zaistnieć na parkiecie giełdowym potrzebny jest kapitał zakładowy w wysokości aż czterdziestu milionów złotych. Również na spółkach europejskich ciąży konieczność zebrania kapitału startowego i to w wysokości stu dwudziestu tysięcy euro.