Handel hurtowy

Handel hurtowy to forma handlu polegająca na zakupie lub przejęciu dużych i jednorodnych partii produktów w celu odsprzedaży nabywcom instytucjonalnym, a czasami również indywidualnym. Hurt jest bardzo ważnym pośrednikiem, który przyjmuje dostawy ze szczebla zbytu, skupu i importu, a kieruje je do detalu, na zaopatrzenie produkcji i konsumentów zbiorowych oraz na eksport. Do największych sieci handlu hurtowego w Polsce należą: Makro Cash & Carry, Milo, Selgros, Eurocash. Funkcje podobne do przedsiębiorstw hurtowych spełniają agenci, występujący w kanałach dystrybucji najczęściej pomiędzy producentami a nabywcami instytucjonalnymi. Agenci są to niezależni pośrednicy handlowi (osoby lub instytucje) zobowiązani umową do negocjowania warunków i przeprowadzania transakcji w imieniu oraz na rachunek innych podmiotów. Charakterystyczną cechą agentów jest to, że, uczestnicząc w obrocie, nie stają się właścicielami produktów. Działają na zasadzie prowizji, otrzymując wynagrodzenie od angażującej ich strony. Zajmują się nawiązywaniem kontaktów handlowych oraz uzgadnianiem warunków transakcji, a nie samą organizacją dystrybucji. Produktem, który sprzedają, jest posiadana wiedza i informacje o warunkach rynkowych w danej branży.