Ilustracja i slogan

Ilustracja stanowi uzupełnienie zasadniczej treści przekazu. Podwyższa atrakcyjność przekazu oraz pokazuje produkt lub sposób jego wykorzystania. Ilustracje w zależności od formy przekazu mają postać pojedynczych zdjęć, rysunków lub ich kombinacji (w przypadku reklamy drukowanej, części reklamy internetowej), bądź krótkiego filmu reklamowego (reklama telewizyjna, kinowa, niektóre formy reklamy internetowej). Slogan reklamowy wyraża główną myśl reklamy za pomocą niewielkiej liczby słów, których sens, dobór, brzmienie i rytm umożliwiają wywarcie dużego wrażenia i sprzyjają zapamiętaniu46. Dobry slogan powinien być przede wszystkim krótki i sugestywny, ma bowiem streszczać lub podsumowywać treść całego przekazu. Szczególny efekt daje użycie tylko jednego słowa. Rozbudzeniu wyobraźni odbiorcy służy odpowiednia forma artystyczna i związki z poezją. Odpowiednia konstrukcja sloganu jest tym bardziej istotna, iż tylko nieliczni konsumenci czytają całą treść reklamy, większość zwraca natomiast uwagę na ilustrację i slogan reklamowy.