Jak nie wpaść w pułapkę inwestycyjną?

Jak nie wpaść w pułapkę inwestycyjną?

Tak naprawdę inwestowanie na giełdzie nie jest dla każdego. Osoby o słabej psychice, które ulegają bardziej swoim emocjom, aniżeli realnym przesłankom popartymi namacalnymi dowodami powinny raczej nie podejmować tej gry lub poprosić kogoś o pomoc lub doradztwo. Niekiedy zdarza się, że inwestorzy trzymają się swoich podjętych inwestycji, zwłaszcza w sytuacji, gdy zaczynają one przynosić straty. Jak się okazuje łączy się to ściśle z poczuciem porażki, którego oni nie chcą do siebie dopuścić. Dlatego niekiedy wolą czekać, aż sytuacja na giełdzie się zmieni, a ich inwestycja zacznie przynosić zyski. Niestety w wielu przypadkach zdarza się, tak, że tracą oni płynność inwestycyjną oraz większość swojego kapitału. Czasami lepiej jest się wycofać wcześniej i podjąć decyzje o inwestowaniu swoich pieniędzy w inne źródło, które przyniesie dochody i zyski. Innym błędem jest natychmiastowa sprzedaż akcji, które zaczęły zwyżkować. Pojawia się tu efekt niecierpliwości i chęci uzyskania szybkiego zysku. Warto niekiedy jest podjąć decyzję o długoterminowych inwestycjach, które nie będą się kończyć po kilku miesiącach, ale latach. Zmienność rynku jest cechą normalną, dlatego warto pomyśleć o dłuższym okresie inwestowania. Jednak obecnie dla wielu pojęcie inwestycji długoterminowych kojarzy się z okresem kilku miesięcy.