Jak podwyższyć sobie przyszłą emeryturę

Coraz więcej ekspertów od rynków finansowych ostrzega Polaków, że będziemy mieli bardzo niskie emerytury, zachęcając jednocześnie, by starać się samodzielnie w jak największym stopniu zadbać o swoje dochody na przyszłej emeryturze, kiedy już wiek i zdrowie nie pozwolą prowadzić nam aktywności zawodowej. Te niskie emerytury to suma kilku bardzo niekorzystnych czynników, jednym z nich jest bardzo niski przyrost naturalny w naszym kraju, a jednocześnie wydłużanie się ciągle średniej wieku, jakiego dożywamy. Obecnie na jednego emeryta jest zatrudnione 4 osoby, już niedługo sytuacja będzie tego rodzaju, że na jednego emeryta będzie pracowało już tylko 2 osoby. Dobrym sposobem na podwyższenie sobie przyszłej emerytury jest oszczędzanie w tak zwanym III filarze emerytalnym – jest to nazwa umowna, chodzi po prostu o to, by jak najwcześniej zacząć odkładać indywidualnie pieniądze, z przeznaczeniem na finansowe wsparcie w czasie, kiedy już nie będziemy mogli pracować i zarabiać odpowiednich środków na swoje utrzymanie. Można założyć takie oszczędzanie w jednym z funduszy ubezpieczeniowych, jednocześnie wykupując opcje ubezpieczenia na życie i nie tylko, jeśli mamy takie potrzeby, jednocześnie część naszych pieniędzy, wpłacanych w ramach składki, będzie odpowiednio inwestowana, by zapewnić w przyszłości godne życie.