Jakie możliwości inwestowania oferuje GPW

Jakie możliwości inwestowania oferuje GPW

Giełda Papierów Wartościowych większości laikom kojarzy się ze sprzedażą i kupowaniem akcji spółek giełdowych. Jednakże GPW oferuje swoim klientom stale powiększający się wachlarz usług. Generalnie w Warszawie na Książęcej można przeprowadzać operacje finansowe papierami wartościowymi oraz instrumentami, które z punktu widzenia prawa papierami wartościowymi nie są. Obecnie na warszawskiej giełdzie można przeprowadzać transakcje kilkunastoma instrumentami finansowymi. Najważniejszym i najbardziej popularnym instrumentem są akcje spółek giełdowych funkcjonujące w ramach dwóch rynków : podstawowego skupiającego spółki stosunkowo duże i charakteryzujące się stosunkowo dużą płynnością oraz rynku równoległego, skupiającego spółki mniejsze, które nie muszą spełniać wyśrubowanych wymagań rynku podstawowego. Oprócz spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych handluje się także innymi instrumentami finansowymi będącymi w świetle prawa papierami wartościowymi mianowicie: prawami poboru spółek, prawami do nowych akcji spółek, prawami pierwszeństwa, certyfikatami inwestycyjnymi czy obligacjami przedsiębiorstw i Skarbu Państwa. Ponadto ważnymi instrumentami finansowymi nie będącymi papierami wartościowymi, a stanowiącymi także rynek sporego zainteresowania inwestorów, są kontrakty terminowe tworzące rynek instrumentów pochodnych.