Kaizen

Ludzie często chętnie czerpią ze wschodnich filozofii i podejścia do życia. Zakłada ono przede wszystkim ciągłe dążenie do doskonałości, jako czegoś co nigdy w pełni nie może być osiągnięte. Życie jest drogą nieprzerwanego rozwijania się na różnych płaszczyznach, podobnie rzecz ma się z biznesem. Kaizen w biznesie to przyczyna, cel i skutek, który nigdy nie jest ostateczny i zawsze jest pole do jego przekształcenia w coś nowego, co znów poddawane jest próbom i szeregom testów. W filozofii kaizen w biznesie pojęcie porażki nie jest obecne w słowniku. Zakłada ona, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a pozornie trudne sytuacje mogą być polem do szerszych rozważań i znalezienia rozwiązania tam, gdzie w normalnej sytuacji w ogóle nie poszukiwalibyśmy odpowiedzi. Japońska filozofia biznesowa nie zakłada także momentu, w którym można stwierdzić, że zrobiło się wszystko, dokonało się tego czego się oczekiwało i można zająć się konsumowaniem sukcesu. Nie ma produktu doskonałego, tak jak nie ma doskonałej metody, czy technologii. Takie podejście w biznesie pozwala na osiągnięcie sukcesu i utrzymanie się na szczycie, które przy japońskiej filozofii nie jest trudne, ze względu na świadomość konieczności ciągłej pracy nad coraz lepszymi rozwiązaniami.