Kanał dystrybucyjny

Kanały dystrybucyjne umożliwiają przy tym nie tylko dokonywanie transakcji, ale również służą przekazywaniu informacji na rynek (np. sprzedawcy udzielający porad nabywcom) lub pozyskiwaniu informacji z rynku (np. ci sami sprzedawcy zbierający opinie o produktach). Można zatem powiedzieć, że w kanałach dystrybucji mamy do czynienia z trzema rodzajami przepływów: przepływem rzeczowym (produkty), przepływem finansowym (pieniądze) oraz przepływem informacyjnym (informacje). Kanały dystrybucji różnią się wieloma istotnymi cechami: rodzajem uczestników, liczbą szczebli pośrednich, liczbą pośredników na tym samym szczeblu oraz stopniem integracji uczestników kanału. W kanałach bezpośrednich zachodzi bezpośredni kontakt producenta z ostatecznym nabywcą. Przykładami kanałów bezpośrednich są sprzedaż w sklepie firmowym, sprzedaż wysyłkowa, świadczenie usług, czy też sprzedaż produktów na targowisku. W kanałach pośrednich pomiędzy producentem a ostatecznym nabywcą istnieje jeden lub większa liczba ogniw pośredniczących. Stosowanie pośrednich kanałów dystrybucji pozwala na obniżenie kosztów dystrybucji producenta oraz wyspecjalizowanie się poszczególnych ogniw w określonych czynnościach.