Kim jest broker

Kim jest broker

Coraz częściej można usłyszeć o ludziach, których zawód to broker. Czym właściwie zajmuje się taka osoba i jaka jest jej rola w funkcjonowaniu rynków finansowych. Otóż broker jest to osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która świadczy usługi obejmujące wiele dziedzin rynku finansowego. Istnieje broker ubezpieczeniowy, który to zajmuje się sprawami związanymi z ubezpieczeniem swojego klienta. Reprezentuje on jego interesy w tej kwestii. Istnieje również coś takiego jak dom maklerski. Jest to działalność polegająca na kupowaniu i sprzedawaniu na giełdzie papierów wartościowych. Wszystko to dzieje się na rachunek klientów takiego domu maklerskiego. Jeśli chodzi o giełdę to występuje tam kilka rodzajów brokerów. Przede wszystkim prym wiodą brokerzy-dealerzy. Reprezentuje on interesy swoich klientów i w ich imieniu obraca należącymi do nich akcjami. Kolejny jest broker informacji. Jest to osoba, której zadaniem jest wyszukiwanie i przetwarzanie informacji dla swoich klientów. Działa on jak typowa tuba informacyjna. Innym rodzajem brokera jest ten zajmujący się domenami internetowymi. Zajmuje się on w pośredniczeniu handlem domen internetowych. Każdy człowiek zajmujący się działalnością brokerską żyje z prowizji wypłacanej mu przez klienta w zależności od wysokości transakcji, jaką wykonali. Widać, więc, że ten zawód jest wielopłaszczyznowy i pozwala na obracanie się w więcej niż jedna branż rynku finansowego.