Kim jest makler giełdowy

Kim jest makler giełdowy

Makler giełdowy jest to zawód, który jest obciążony wieloma stereotypami. Mało, kto, wie jednak jak naprawdę wygląda praca maklera i czym się, na co dzień zajmuje. Otóż makler giełdowy jest to osoba posiadająca licencję wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Posiadanie takiej licencji jest równoznaczne z byciem wpisanym na listę maklerów papierów wartościowych. Podstawowe zadania, które powinien wykonywać makler giełdowy to przede wszystkim oferowanie papierów wartościowych i wprowadzanie ich do głównego obiegu. Żeby móc to robić makler musi kupować i sprzedawać różne papiery wartościowe na swoje nazwisko. Makler może również sprzedawać lub kupować papiery wartościowe na słój własny rachunek i czerpanie z tego korzyści. Oprócz tego makler powinien zajmować się zawieraniem umów dotyczących prowadzenie obsługi rachunków pieniężnych. Istotną rzeczą w pracy każdego maklera jest przechowywanie zakupionych papierów wartościowych. Jeżeli klient tego zażąda to makler powinien prowadzić jego rozliczenia dotyczące zakupu i sprzedaży papierów wartościowych na jego rachunek. Kolejnym zajęciem maklera jest bycie pośrednikiem w dokonywaniu zapisów na sprzedaż lub zmianę akcji. Jeżeli klient chce nabyć duży pakiet akcji to makler jest właśnie od tego, by mu pomóc i przeprowadzić transakcję. Zadaniem maklera jest również działania na korzyść swojego klienta i dążenie do tego, żeby był on usatysfakcjonowany z usług maklera.