Konflikty w marketingu

Konflikty poziome są najczęściej wynikiem dążeń producenta do zwiększania intensywności dystrybucji na małym rynku. Pośrednicy zmuszani są do bezpośredniego konkurowania między sobą o klienta. Odbywa się to w formie przedstawiania korzystniejszych od innych ofert pod względem ceny, jakości świadczonych usług, warunków sprzedaży. Konflikty między kanałowe powstają w przypadku wykorzystywania przez producenta różnych, konkurujących ze sobą kanałów na tym samym rynku. Są one szczególnie intensywne jeżeli jedni uczestnicy mogą prowadzić sprzedaż po niższych cenach. Bliska lokalizacja doprowadza wtedy do przechwytywania klientów. Konflikty pionowe najczęściej powstają w sytuacji sprzeczności interesów na tle ustalania cen oraz wielkości i częstotliwości jednorazowych dostaw. Sprzedający oczekują cen jak najwyższych i są nastawieni na duże partie i rzadkie dostawy, kupujący – odwrotnie. Konflikty te pojawiają się również w sytuacji, gdy detaliści omijają szczebel hurtowy i dokonują zakupów bezpośrednio u producentów. Pośrednicy w kanałach dystrybucji powinni dążyć do ograniczania konfliktów. Przykładem takich dążeń jest wspólne uczestnictwo w tych samych zrzeszeniach, prowadzenie wspólnych narad oraz wspólne rozwiązywanie problemów drogą wymiany informacji.