Kto może grać na giełdzie?

Kto może grać na giełdzie?

Giełda jest przeznaczona dla wszystkich! W zasadzie każda pełnoletnia osoba może zacząć inwestować na giełdzie. Można to robić w różnoraki sposób, ale według mnie najlepiej poprzez konto w domu maklerskim wykorzystując platformę udostępnioną przez firmę, w której zamierzasz otworzyć rachunek na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wykorzystując platformę via Internet otrzymasz bezpośredni dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym i samodzielnie będziesz mógł przeprowadzać transakcje kupna i sprzedaży. Kwota, jaką zamierzasz przeznaczyć na inwestycje giełdowe, może być oczywiście uzależniona od twoich możliwości finansowych, jednakże najlepiej, jeżeli jesteś początkującym graczem, zacząć od kwot niewielkich – do tysiąca złotych. Inwestowanie w takim przedziale finansowym może nie będzie przynosiło niespodziewanie dużych dochodów, ale nauczy cię mechanizmów giełdowych, których znajomość jest niezbędna przy podejmowaniu ryzyka finansowego podczas inwestowania większą kwotą pieniędzy. Według wieloletnich inwestorów najlepszą szkołą inwestowania w papiery wartościowe jest sam rynek. Przed podjęciem decyzji należy jednak wybrać odpowiedni dom maklerski, w ramach którego będziemy realizować nasze inwestycje. Przed podpisaniem umowy zwrócić trzeba szczególną uwagę na opłaty jakie będziemy ponosić za prowadzenie rachunku giełdowego oraz za prowizje związane z realizacją zleceń kupna i sprzedaży.