Meandry globalnych finansów

Zainteresowanie tematami ekonomicznymi jest dzisiaj tak powszechne z oczywistych względów – pojawienie się kryzysu ekonomicznego o rozmiarach, jakich nie pamięta era Internetu, rozbudziło wyobraźnię nie tylko tych, którzy biznesem i finansami żyli i tak całe swoje życie. Natomiast bardzo mocno pobudziło wyobraźnię tych, którzy nauczyli się korzystać doskonale z nowych mediów, ale nigdy nie widzieli, jak społeczeństwa niezadowolone z narastającego długu publicznego gotowe są obalić cały swój rząd. Dlatego też dzisiaj widać jak na dłoni, że spora część zainteresowania mediów kryzysem wynika po prostu z popytu na tematy skandaliczne i szokujące – protesty wielu milionów obywateli tego samego kraju niewątpliwie należą do tematów bardzo interesujących. Z drugiej strony media wniosły bardzo wiele nowego do wiedzy społeczeństw całego świata, albowiem dotychczas programy mówiące o sytuacji ekonomicznej kraju czy poradniki inwestycyjne dla opornych pokazywane były w telewizji poza godzinami zainteresowania, prasa poświęcała tym tematom ostatnie strony przeznaczone dla miłośników bilansów ekonomicznych i sugestii inwestycyjnych. Dziś natomiast niemal każdy człowiek rozumie, że odpowiedni stan budżetu kraju Unii może mieć wpływ całkiem realny na wysokość raty, którą ten płaci regularnie za swój dom.