Minisłowniczek Giełdy Papierów Wartościowych

Minisłowniczek Giełdy Papierów Wartościowych

Akcje, inwestycje i fundusze – w tych tematach powinien orientować się każdy szanujący się obywatel. Jeżeli chcesz świadomie brać finanse w swoje ręce i planować opłacalne inwestycje, powinieneś orientować się w podstawach funkcjonowania giełdy. Jednak bardzo często podczas przedstawiania jej notowań pojawia się wiele dziwnie brzmiących terminów. Specjaliści z góry zakładają, że przeciętny Kowalski powinien wiedzieć, co one oznaczają. Z tego też powodu często nie poczuwają się oni do wyjaśniania całego ciągu skomplikowanych nazw i związków wyrazowych. Ostatni kurs – to jest akurat proste, chodzi oczywiście o kurs ostatniej transakcji na danym instrumencie finansowym. Kurs otwarcia dotyczy pierwszej transakcji w danym dniu, a odniesienia – ostatnie dostępne zamknięcie instrumentu finansowego. Później zaczynają się schody – czy wiesz, czym jest wolumen? Otóż jest to liczba sztuk instrumentu finansowego, która w dniu notowania zmieniła właściciela. W prostszym ujęcie wolumen to po prostu rzeczy, które znalazły się w obrocie w danym dniu z życia giełdy. Kapitalizacja to wartość rynkowa spółki. Free float wyraża w procentach ilość akcji pozostających w wolnym obrocie. Podobne znaczenie ma kolejny dziwny wskaźnik – dywidenda, jednakże jest on trochę inaczej liczony niż wymieniony poprzednik.