Nadwyżka dochodów

W przypadku większej nadwyżki dochodów nad bieżącymi wydatkami część lub całość tej nadwyżki może być inwestowana w kupno ziemi, która może być dodatkowo uprawiana bądź wykorzystywana rekreacyjnie, bądź też dzierżawiona w zamian za rentę, która staje się dodatkowym dochodem rodziny. A zatem, oprócz dochodów z pracy, gospodarstwo domowe może powiększać swoje dochody w formie procentów od oszczędności i różnych papierów wartościowych, dywidend od akcji oraz rent z tytułu dzierżawienia posiadanej ziemi lub posiadanych zasobów mieszkaniowych. Pojawia się w ten sposób w każdym gospodarstwie domowym ważny dla jego egzystencji i jego rozwoju problem wyboru poziomu i kierunku kształcenia, wyboru miejsca zamieszkania i miejsca pracy oraz sposobu wydatkowania zarobionych pieniędzy. Przy bard/o dużych dochodach rodziny nieracjonalny zakup pewnych towarów nie odbija się ujemnie na wielkości zakupu innych towarów. Wówczas skłonność do nieracjonalnych zakupów, zaspokajających różne zachcianki, może być dość wysoka. Przy skromniejszych dochodach i licznej rodzime presja na dokonywanie racjonalnych zakupów, zaspokajających najpilniejsze potrzeby, jest bardzo duża.