Najlepsze notowania akcji zagranicznych – Wielka Trójka

Najlepsze notowania akcji zagranicznych – Wielka Trójka

Nie oszukujmy się, że rynek akcji zagranicznych ma zdecydowanie większy potencjał finansowy niż polska Giełda Papierów Wartościowych. Międzynarodowe korporacje rozwijające się sukcesywnie pod pieczą urodzonych biznesmenów już na starcie mają o wiele większe możliwości niż polskie skromne podmioty gospodarcze. Czy Grupa Żywiec SA (pomimo całego szacunku dla polskiego piwa!) może porównać się z Google Incorporation? Nie chcę być gołosłowna, więc przedstawię może notowania wprost z giełdy akcji zagranicznych. Najwyższy kurs w wysokości 908,52 zł osiągnęła 20 maja 2013 roku firma Google (GOOG). Nastąpił wzrost wartości papierów wartościowych Google o 0,16%. Kurs otwarcia był taki sam, co ostatni. Przez ostatni rok akcje korporacji cały czas pną się do góry, docierając niekiedy na istne wyżyny. Drugi kurs dnia należał do papierów MASTERCARD CL (MA). Jego wysokość to 583,56 zł. W tym przypadku nastąpiła obniżka o 0,03%. Kurs otwarcia w tym dniu wyniósł 584,70 zł. Na trzeciej lokacie plasuje się Apple Computer Incorporation (AAPL). W przypadku tej firmy ostatni kurs z 20 maja z godziny 22:30 stanął na kwocie 442,87 zł, co stanowi wzrost o wartości akcji aż o 2,39%. Kurs otwarcia wyniósł 433,25 zł. Jednak w ciągu minionych 12 miesięcy kursy papierów wartościowych firmy Apple Computer raptownie spadły, a ich sytuacja obecnie wciąż jest niepewna.