Najważniejsze instytucje finansowe

W każdym kraju nad prawidłowym działaniem rynku finansowego czuwa kilka głównych instytucji finansowych. Warto bliżej się im z bliska, ponieważ są istotne dla naszych finansów przynajmniej w formie pośredniej. Jedną z najważniejszych instytucji w każdym kraju, czuwającą nad emisją pieniądza i jego wprowadzaniem na rynek jest bank centralny. W naszym kraju jego pełną nazwą jest Narodowy Bank Polski. Jest on jedyną instytucją, która posiada prawo do emisji pieniądza. Ta instytucja jest odpowiedzialna także za wprowadzanie go na rynek. W bankach centralnych swoje konta posiadają wszystkie komercyjne banki i wszystkie transakcje pomiędzy nimi są rejestrowane na kontach banku centralnego. Niezwykle ważną funkcję stabilizacyjną i niejako opiekuńczą spełnia rada polityki pieniężnej. Zasiadają w niej najwięksi specjaliści z dziedziny finansów i ekonomii. Jednym z głównych zadań rady polityki pieniężnej jest ustalanie wysokości stóp procentowych, czuwa także nad monitorowaniem stopy inflacji. Dla rynku finansowego i ogólnie sprawnego działania całej gospodarki ważnym podmiotem jest giełda papierów wartościowych, która w naszym kraju ma siedzibę w Warszawie. Obecnie notowanych jest na niej ponad sześćset spółek. By wkroczyć na parkiet giełdowy spółka musi posiadać kapitał zakładowy w wysokości, co najmniej czterdziestu milionów złotych.