Obligacje skarbowe, a bankructwo kraju

Obligacje skarbowe, a bankructwo kraju

Obligacje skarbowe, niegdyś były uważane za jedna z bezpieczniejszych inwestycji na rynku papieru wartościowych. Państwo pożyczało od swoich obywateli pieniądze (tych, którzy wykupili obligacje), inwestowało je lub spłacało długi, wszystko w ramach działań budżetowych i w ściśle określonym terminie wykupywało je od obywateli z odsetkami. Zatem wszyscy byli zadowoleni. Państwo jest jedna z większych instytucji finansowych w danym kraju i zazwyczaj kojarzy się z pewnym inwestowaniem. Jednak obecnie kryzys gospodarczy i bankructwo niektórych krajów pokazały to, że wcale tak nie jest i nie musi być. Obywatele, którzy wykupili obligacje Grecji z pewnością musieli przełknąć gorzką pigułkę strat finansowych. Politycy mogą, bowiem wypowiedzieć kupna obligacji lub ustalić podatki na takiej stopie, aby było to możliwe. Zatem wartość tych papierów spada. W dobie kryzysu gospodarczego wszelkie inwestycje, nawet te w obligacje skarbu państwa niosą ze sobą pewne ryzyko. Warto inwestować w te kraje, których sytuacja polityczna i gospodarcza jest dużo bardziej stabilna. Jednak większość obywateli woli wykup obligacji własnego państwa, to warto w dobie kryzysu gospodarczego rozejrzeć się także po innych rynkach. Przykład państw, które bankrutują z pewnością nie wpływa na pozytywny stosunek do tego typu inwestycji.