Obligacje skarbowe – bezpieczna inwestycja

Osoby, które lubią oszczędzać, na pewno żyją w mniejszym stresie niż te, które ciągle są zadłużone, brakuje im środków finansowych już nie tylko na regularna spłatę zaciągniętych długów, ale też i na życie czy wnoszenie comiesięcznych opłat za mieszkanie czy telefon. Dlatego też warto jest po pierwsze generować pewne oszczędności, przynajmniej te minimalne, a następnie umieszczać je w miejscach z jednej strony bezpiecznych, z drugiej zaś zapewniających jakiś zysk, może nie oszałamiający, ale mogący w pełni przynajmniej pokryć różnicę w coroczne utracie przez pieniądze swojej wartości realnej – mowa tu jest o zjawisku inflacji. Takim bardzo ciekawym sposobem lokowania pieniędzy jest zakup obligacji skarbowych skarbu państwa – jest to swojego rodzaju zadłużenie się państwa wobec własnych obywateli (jak też i podmiotów zagranicznych, gdzie sprzedawana jest – na wolnym rynku światowym – część obligacji), po ustalonym czasie dany dług państwo spłaca, wraz z ustalonymi na wstępie odsetkami. Takie obligacje są w wielu przypadkach bardziej korzystne niż lokaty bankowe, te na określony termin, bo na przykład przy wycofaniu z banku pieniędzy przed ustalonym terminem jesteśmy bardzo stratni, czasami nawet bez minimalnych odsetek. Tymczasem kupione obligacje można zawsze sprzedać na wolnym rynku, niezależnie od końcowego terminu ich wykupu, nie tracimy wiec proporcjonalnie tak wiele jak przed zerwaniem lokaty terminowej.