Obligacje z samorządów terytorialnych

Obligacje z samorządów terytorialnych

Obligacje można kupować na rynko pierwotnym, czyli od emitenta ich lub wtórnym, inaczej na giełdzie papierów wartościowych. Jedną z form są obligacje manipulacyjne lub nazywane także komunalnymi. Emisją ich zajmują się samorządy terytorialne. Są to obligacje podobne tym ze skarbu państwa, jednak opiewają na dłuższe terminy. Zazwyczaj okres wykupu waha się pomiędzy trzema lub nawet dziesięcioma latami. Taka długoterminowa inwestycja niosłaby ze sobą ryzyko. Jednak samorządy zazwyczaj oferują swoim inwestorom coroczne wypłaty odsetek, niekiedy zdarza się, że nawet częstsze, w zależności od ustaleń. Ponad to wykup obligacji następuje po cenie nominalnej i przy uwzględnieniu zmienności oprocentowania. Ta forma papierów wartościowych, obok tych emitowanych przez państwo jest jedną z pewniejszych form inwestycji. Zazwyczaj samorządom nie grozi ryzyko upadku i bankructwa. Chociaż, jak w przypadku bankrutujących krajów, należy liczyć się z ryzykiem nie wypłacenia części świadczeń lub brakiem wykupu ze strony władz. Mimo wszystko ta forma inwestycji pozostaje nadal jedną z bezpieczniejszych. Chociaż trzeba się liczyć z tym, że zamraża się pieniądze na dłuższy czas, a zwrot może być niewielki. Zupełnie inaczej, jak w przypadku akcji. Tylko, że tam ryzyko inwestycyjne jest dużo wyższe dla udziałowców.