Opodatkowanie działalności gospodarczej

Największą zmorą osób prowadzących działalność gospodarczą są podatki. Każdy podmiot gospodarczy musi wybrać formę opodatkowania do końca pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego. Decyzję należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego ze względu na siedzibę naszej firmy. W dobie Internetu można taką decyzję wysłać drogą elektroniczną. Innymi sposobami jest osobiste dostarczenie tej informacji, lub wysłanie potwierdzenia formy opodatkowania drogą pocztową. Najszybszym sposobem poinformowania urzędu skarbowego o naszych planach będzie oczywiście droga elektroniczna. Jeżeli we wskazanym terminie informacja o wyborze sposobu opodatkowania nie wpłynie do urzędu skarbowego będzie to jednoznaczne z wyborem opodatkowania na zasadach ogólnych według dwustopniowej skali podatkowej. Skale wynoszą odpowiednio osiemnaście i trzydzieści dwa procent. Progi dochodów oznaczone są rzecz jasna w ordynacji podatkowej. Innym bardzo chętnie wybieranym sposobem opodatkowania prowadzonej działalności jest opodatkowanie jej, jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jednak nie każda forma organizacyjno-prawna może sobie pozwolić na takie opodatkowanie. Z tej formy mogą skorzystać między innymi partnerzy w spółkach partnerskich. Karta podatkowa, podatek tonażowy i liniowy to pozostałe formy opodatkowania.