Oprocentowanie obligacji a zyski

Oprocentowanie obligacji a zyski

Obligacja to papier wartościowy, za pomocą którego właściciel firmy czy osoba prywatna nazywana też emitentem z uwagi na to, że z jej inicjatywy wydrukowano i wprowadzono na rynek obligacje oświadcza, że jest dłużnikiem nabywcy na kwotę określoną wartością obligacji, oraz do czasu korzystania z pieniędzy wierzyciela zobowiązuje się do wypłacania mu określonych odsetek. Jednym słowem obligacja stanowi formę pożyczki na procent z tym, że pożyczkodawcą nie jest bank, lecz osoba prywatna. Każda obligacja posiada określoną wartość i oprocentowanie. Pierwsza sprawia, że papier wartościowy ma postać przypominająca banknoty, a osoba kupujące je posiada fizyczny dowód na to, że zainwestowała swoje pieniądze w konkretne przedsięwzięcie czy firmę. Drugą kwestią jest oprocentowanie. Do wyboru można brać dwie opcje, z których każda posiada swoje dobre i złe strony. Pierwsza i zarazem bezpieczniejsza forma, to oprocentowanie stałe, które przez cały okres posiadania obligacji zapewnia inwestorowi taką sama wypłatę dywidendy. Przykładowo, jeśli kupione za 1000 zł obligacje są oprocentowane na 3%, to w każdy miesiącu przez dwa lata będą wypłacane odsetki w wysokości 30 zł. Jest to forma dobra dla osób, które boją się o swoje pieniądze i za nic nie chcą ich stracić. Drugą formą jest oprocentowanie zmienne uzależnione od finansowej kondycji rynku.