Płynny kurs walutowy

Płynny kurs walutowy

Niekiedy słyszy się o tym, ze w danym państwie występuje płynny kura walutowy. Oznacza to w głównej mierze to, że na wartość pieniądza w danym państwie mają wpływ popyt i podaż. Zatem jego wartość ulega ciągłym zmianom, a to ze względu na ilość chętnych, którzy chcą nabyć daną walutę. Jeżeli chodzi o kurs walut, to ulega on ciągłym zmianom. Zatem nie można brać pod uwagę ceny danego ekwiwalentu w stosunku do poprzedniego tygodnia. Waluta raz traci na wartości, a raz zyskuje. Niektórzy uważają, że strata na wartości i obniżenie popytu powoduje pewnego rodzaju korzyści dla rynku. Ponieważ ceny, po których się eksportuje dobra stają się bardziej korzystne dla nabywców zagranicznych, poza tym ludzie, którzy otrzymują wynagrodzenie w innej walucie, w stosunku do spadku własnej, także bywają zadowolenie, gdyż zyskują większe dochody. Oczywiście negatywną stroną niskiego kursu walutowego w Polsce jest powiększanie się deficytu w budżecie państwa. Zatem wszystko ma swoje mocne i słabe strony. Zwiększenie wartości waluty wpływa z pewnością na to, że całe społeczeństwo się bogaci, gdyż ich pieniądz zyskuje większą się nabywczą w stosunku do innych walut. Płynny kurs walut powoduje, że siły te ciągle mogą ulegać zmianom, stąd też polityka walutowa niekiedy ustala stałe ceny wokół, których mogą oscylować odchylenia.