Podział finansów publicznych

Finanse publiczne to bardzo delikatna kwestia, o ich podział zawsze toczą się na najwyższych szczeblach zażarte spory i kłótnie. Gospodarka naszego kraju nie jest, jak do tej pory na takim poziomie by móc zaspokoić wymagania i preferencje wszystkich grup społecznych. Zawsze, któryś sektor gospodarki poczuje niedofinansowany ustaleniami dystrybucyjnymi dotyczącymi finansów publicznych. Szczególnie opozycja ma zawsze setki swoich pomysłów na lepsze rozdysponowanie publicznych pieniędzy, które oczywiście niezwykle rzadko są w ogóle brane pod uwagę. Strona rządząca decyduje w stu procentach o sposobie rozdysponowania pieniędzy pochodzących w największym stopniu z danin publicznych. Oceną wydatkowania publicznych pieniędzy zajmuje się do pewnego stopnia makroekonomia. Nauka makroekonomii może się nawet pokusić o prognozy długoterminowe takiego sposobu rozdziału pieniędzy. Badaniem konsekwencji podziału finansów publicznych w pomniejszonej skali zajmuje się mikroekonomia. Sposób rozdziału publicznych pieniędzy jest ogłaszany do powszechnej wiadomości w ustawie budżetowej. Całość procedury uchwalania budżetu państwa na najbliższe dwanaście miesięcy jest bardzo skomplikowana. By budżet na najbliższy rok został uchwalony trzeba zdobyć w sejmie bezwzględną większość głosów. Konstytucja zawiera całość procedury uchwalania budżetu.