Promocyjna funkcja

Promocyjną funkcję opakowania można rozpatrywać z punktu widzenia handlu lub z punktu widzenia ostatecznego nabywcy. W pierwszym przypadku polega ona na udzielaniu pomocy handlowcom w ekspozycji towarów (np. wieszaki i stojaki w przypadku odzieży, atrakcyjne opakowania zbiorcze drobnych artykułów typu gumy do żucia, lizaki). Istotna jest także promocyjna funkcja opakowania w stosunku do ostatecznych nabywców. Wyróżnia produkt na tle produktów konkurencyjnych, ponieważ może uwydatnić wszelkie nawet najdrobniejsze różnice pomiędzy podobnymi produktami. Efektowne opakowanie zwiększa atrakcyjność produktu w oczach klientów, budząc w ten sposób chęć posiadania. Opakowanie odgrywa szczególnie istotną rolę przy sprzedaży samoobsługowej. Przy sprzedaży tradycyjnej źródłem informacji o produkcie są z reguły sprzedawcy. W przypadku samoobsługi nabywcy są zdani przede wszystkim na siebie i to, co dostrzegą na sklepowych regałach. Często też opakowania służą nabywcom do innych celów, np. szklany słoiczek po Nutelli używany jako szklanka lub metalowe opakowania czekoladek Wedla służące do przechowywania drobiazgów.