Ratowanie swoich finansów

Aktualnie większość krajów robi wszystko, by uniknąć przejęcia fali recesji, ale często jest za późno, by cokolwiek zmienić. Finanse tak wielkiego organizmu, jakim jest przeciętne państwo liberalnej gospodarki są problemem tak skomplikowanym, że często pomimo szczerych chęci i wielu miesięcy konsultacji nie udaje się stworzyć odpowiedniego systemu i trzeba radzić sobie z takim, który z czasem przynosić będzie większe kłopoty. Dopasowywanie jego elementów zaś w zależności od aktualnej sytuacji na rynku jest fatalnym pomysłem, ponieważ inwestorzy a także szeroko rozumiany kapitał państwowy nie lubi graczy, którzy stale zmieniają swoje regulacje, prawo i nie można liczyć na ich stabilność. Dlatego liczą się dzisiaj w grze przede wszystkim te kraje, które mają mocną gospodarkę funkcjonującą w oparciu o wiele długowiecznych firm i doświadczenia. Istnieje też wiele malutkich gospodarek, które były interesujące w pewnym momencie ze względu na rosnące potrzeby konsumpcyjne obywateli, którzy jednocześnie nie byli zdolni do samodzielnego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Kapitał zagraniczny dosłownie podbijał takie kraje oferując jego mieszkańcom usługi i produkty, których ci nigdy sami nie wytworzyli. I niestety nic nie moża zatrzymać tego kapitału przed wycofaniem się, gdy zacznie się recesja.