Reklama pasowa

Podstawową formą reklamy prasowej jest moduł ogłoszeniowy lub jego wielokrotność. Moduł jest to przestrzeń reklamowa w kształcie prostokąta (np. wymiary modułu w Gazecie Wyborczej to 45,8 mm na 57,5 mm). Moduły reklamowe mogą być umieszczane na stronach ogłoszeniowych, na których znaj duj ą się wyłącznie ogłoszenia, oraz droższych od nich stronach redakcyjnych. Największą liczbę stanowią najtańsze ogłoszenia drobne, zamieszczane na stronach ogłoszeniowych pod nagłówkami typu Motoryzacja, Nieruchomości, Praca. Teksty tych ogłoszeń składa sama gazeta, a efekty graficzne, z jakich można w tym wypadku skorzystać, ograniczają się do wytłuszczenia druku, wyróżnienia tekstu pochyloną czcionką (kursywą), użycia ramki, ewentualnie koloru. Często wykorzystywaną formą reklamy w prasie codziennej są również inserty (wrzutki), czyli luźne ulotki dołączane do gazety. Najbardziej atrakcyjnymi miejscami umieszczania reklam w prasie są okładki (pierwsza, druga, przedostatnia i ostatnia strona). Na stronach wewnętrznych są to miejsca w górnej części strony niedaleko od strony tytułowej lub początku jakiegoś działu, po prawej ręce czytelnika przy krawędzi.