Rozwój spółek akcyjnych

Rozwój spółek akcyjnych spowodował powstanie holdingów. Holding jest rodzajem spółki akcyjnej wielkich przedsiębiorstw lub banków. Jego głównym celem jest „trzymanie” (ang. to hold – trzymać) akcji innych przedsiębiorstw w celu uzyskania pełnej kontro-I i nad podległymi przedsiębiorstwami. Szczególną formą przedsiębiorstwa jest koncern powstały z połączenia przedsiębiorstw o odrębnej osobowości prawnej działającej jednak pod wspólnym zarządem. Tworzony jest on głównie drogą wykupu akcji innych przedsiębiorstw lub fuzji (łączeń). Przedsiębiorstwa wchodzące w skład koncernu są często powiązane pionowo (np. koncern samochodowy z własnymi stalowniami, wytwórniami opon itp.). W każdej gospodarce narodowej oprócz różnych form spółek akcyjnych funkcjonują także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Są one zbliżone do spółek akcyjnych strukturą władz i sposobem ich wybierania oraz brakiem odpowiedzialności wsporników za zobowiązania spółki. Różni je natomiast niewielki na ogół zasób kapitału, ograniczona liczba udziałowców oraz znacznie większa trudność w sprzedaży swoich udziałów, która wymaga zgody pozostałych wspólników. Wspólnicy mają prawo tylko do udziału w rzeczywiście osiągniętym zysku.