Spadający kurs euro

Spadający kurs euro

Kurs walut odnosi się do wartości pieniędzy, czyli tego, po jakiej cenie można nabyć dany ekwiwalent. Niegdyś dolar i euro były walutami najwyższej wartości. Inwestorzy chętnie inwestowali w nie, gdyż zapewniały stabilizację ekonomiczną. Obecnie euro w Polsce kształtuje się w granicach powyżej czterech złotych zakupu. Niegdyś w najlepszym okresie dla tego ekwiwalentu, cena jego dochodziła w porywach do pięciu złotych, jednak nigdy nie przekroczyła tej granicy. Obecnie raczej nie można na to liczyć, a to ze względu na niestabilną sytuację gospodarczą i polityczną w niektórych krajach europejskich. Między innymi w Grecji, Hiszpanii, Portugalii, a obecnie nawet we Włoszech. Wiele gospodarek europejskich zaczyna przeżywać kryzys. Niestety grożące bankructwo poszczególnym krajom wpłynęło na pogorszenie kursu euro na świecie. Także bogatsze kraje Europy borykają się z problemami gospodarczymi, co w konsekwencji doprowadzi z pewnością do kolejnych spadków euro. Możliwe, że w stosunku do wartości złotego nie będzie to, aż tak zauważalne. Polska także boryka się z kryzysem gospodarczym, który pociąga za sobą obniżenie wartości pieniądza. W momencie, kiedy ustabilizuje się gospodarka światowa, a kryzys dobiegnie końca inwestowanie w waluty będzie bezpieczniejsze. Pod warunkiem, że ustabilizują swoje ceny.