Sposób na walkę z recesją

Nie ma dzisiaj jasnej recepty ani na wyjście z ekonomicznego impasu ani na stworzenie systemu, który w przyszłości byłby w stanie oprzeć się wielkim wahaniom. Niestety w gospodarce współczesnej sytuacja wygląda tak, że zdecydowana większość osób zmienia swoje poglądy częściej niż do roku i nawet ekonomiści z wykształcenia, profesorowie publikujący na łamach największych gazet, nie mają często pojęcia o tym, jak będzie wyglądała gospodarka za kilka lat. Aktualnie zmiany dokonujące się na naszych oczach są największe w skali i mogą doprowadzić do wielu bardzo poważnych zmian. Przez długie lata uważano, że wprowadzenie wspólnoty walutowej do Unii Europejskiej było absolutnie najrozsądniejszym pomysłem, na jaki politycy dyplomacji europejskiej mogli wpaść, ale dzisiaj ekonomiści coraz głośniej nawołują kraje płacące w Euro do rozważenia powrotu do swojej pierwotnej waluty. Tylko dzięki temu urozmaiceniu konkretne gospodarki wydawały się korzystniejsze dla inwestorów i zamiast uciekać z całej Europy na widok kłopotów Grecji, wycofano by swój kapitał tylko z tego jednego kraju a przeniesiono by go zaraz za granicę. Kiedy jednak gospodarki wielu różnych gospodarek połączone są ze sobą więzią tak silną, jak wspólna waluta, trudno jest przekonać strategicznych inwestorów do pozostania na kontynencie.