Utrzymanie płynności finansowej

Jednym z najważniejszych zadań, z jakim musi sobie poradzić każdy przedsiębiorca jest utrzymanie płynności finansowej w prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli słyszymy, że dana firma straciła płynność finansową oznacza to, że nie ma już możliwości regularnej spłaty powstających zobowiązań pieniężnych, względem wierzycieli, partnerów biznesowych czy nawet wobec własnych pracowników. Bardzo często utrata płynności finansowej równoznaczna jest z likwidacją działalności gospodarczej. Przyczyn utraty płynności finansowej w przedsiębiorstwie może być wiele. Kryzys ekonomiczny, błędne analizy finansowe, zastój na rynku, czy rosnąca konkurencja, to tylko niektóre z najważniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy. Wielu uznanych ekonomistów uważa, że płynność finansowa w firmie jest równie ważna, o ile nie ważniejsza od uzyskiwanych zysków netto. W przedsiębiorstwie często może brakować płynności finansowej nawet wówczas, gdy osiągane wyniki sprzedaży z roku na rok rosną. W ustaleniu naszej aktualnej sytuacji finansowej z pewnością pomoże osobom prowadzącym działalność gospodarczą przeprowadzenie analizy finansowej. Przedsiębiorca nawet, gdy nie posiada środków własnych, może finansować przez, jakiś czas działalność ze źródeł zewnętrznych, na przykład zaciągając odnawialny kredyt obrotowy.