W jakie spółki inwestować w 2013 roku?

W jakie spółki inwestować w 2013 roku?

2013 rok nie jest najlepszym okresem do inwestowania na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wysoka dekoniunktura spowodowana kryzysem ogólnoeuropejskim wydawała się do połowy 2011 roku omijać granice Polski, która na szerokich wodach europejskiej giełdy wydawała się być bezpieczną wyspą. Jednakże od tamtego czasu w Warszawie na Książęcej wyraźnie widać osłabienie koniunktury. Bessa w Polsce dodatkowo została pogłębiona przez zakończenie inwestycji infrastrukturalnych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, zakończeniem inwestycji związanych z EURO 2012 i kryzysem w budownictwie mieszkaniowym wynikającym z nadmiernej podaży nad malejącym popytem. Od pół roku indeks największych spółek giełdowych WIG 20 waha się w obrębie 2300 – 2400 punktów i na razie nie ma widoków, że próg 2400 punktów zostanie trwale przekroczony. Taka sytuacja powoduje, że wszelkie inwestycje są obarczone sporym stopniem ryzyka. Jednakże nawet na tak słabym rynku jest kilka perełek, którym warto się przyglądnąć bardziej uważnie. Zarobić inwestorom dali głównie przedstawiciele spółek małych i średnich. W ramach WIGu40 należy zwrócić uwagę na walory Polic, które w tym roku osiągnęły ponad 70 % stopę zwrotu oraz LPP – właściciela spółki odzieżowej Reserved, który wzrósł o ponad 46% i osiągnął historyczna wysokość 7.000 zł za akcję. W ramach małych spółek warto wyróżnić MONNARI, Lubawę, Farmacol, Gino Rossi, Dudę, Remak, Neucę czy Hygenikę.