Wiedza o pracownikach

Wiedza to bardzo szerokie pojęcie. Z jednej strony może określać to, czego dowiadujemy się z książek, a z drugiej strony wszystkie informacje nieformalne, to, czego dowiadujemy się od pozostałych ludzi, czy z panujących konwenansów. Wiedza określa także wszelkie informacje wynikające z interakcji międzyludzkich. Ogromną rolę taka wiedza odgrywa w firmach. Prowadzenie własnego biznesu musi być oparte na wszelkiego rodzaju informacjach, w tym potocznie nazywanej wiedzy o ludziach. Dlaczego? Prawie każda firma zatrudnia pracowników. To od nich w dużej mierze zależy sukces naszych działań. Będąc zależnym od pracowników, a raczej współpracowników, musimy dobrze ich wybrać. Nie zrobimy tego nie opierając wyboru na wiedzy o człowieku. Już sam początek, czyli rozmowa kwalifikacyjna, oparta jest na interakcjach. Poza tym taką wiedzę zdobywa się cały czas. Pracownik i właściciel poznają siebie nawzajem przez cały okres pracy. Jeśli chcemy osiągać wysokie zyski, musimy cały czas, bez żadnej przerwy uczyć się naszych pracowników. W ten sposób będziemy w odpowiedni sposób oceniać ich możliwości i wykorzystywać je w naszych własnych zamierzeniach. Bądźmy, więc zdecydowani zdobywać wiedzę o ludziach. Otwartość i zapał zdecydowanie pomogą nam w osiągnięciu tego celu w miarę łatwo i przyjemnie.