WIG Budownictwo

WIG Budownictwo

WIG Budownictwo jest jednym z indeksów sektorowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od czasu hossy w 2007 roku stracił prawie 10 razy na wartości – to jest najwięcej ze wszystkich indeksów sektorowych notowanych na warszawskim parkiecie. Tak radykalny spadek zainteresowania tym sektorem wynika z ogólnoeuropejskiego kryzysu gospodarczego. Do 2011 roku zniżka wartości nie była znacząco odczuwalna. Dopiero od połowy tego roku nastąpiła pogłębiająca się w zasadzie do dzisiaj zapaść w wartościach spółek budowlanych. Za tę sytuację odpowiada wiele czynników. Po pierwsze w okolicach 2009 roku mamy do czynienia z znakami kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej, którego pierwszymi objawami była tragiczna sytuacja finansów publicznych w Grecji. W Polsce nie odczuliśmy tego tak bardzo, ponieważ w tym czasie ciągle mieliśmy dostęp do szerokiego strumienia środków europejskich. Jednakże na przełomie lat 2011/2012 strumień ten wysechł z powodu zakończenia okresu finansowania 2007 – 2013, zakończenia realizacji inwestycji związanych z organizacja EURO 2012. Do niniejszego faktu przyczyniły się także kiepska sytuacja w budownictwie mieszkaniowym spowodowana wygaśnięciem programu rządowego „Rodzina na Swoim” i ograniczeniu przez instytucje bankowe możliwości pozyskiwania kredytów zarówno konsumpcyjnych, jak i hipotecznych.