Wpływ gospodarki na kurs walut

Wpływ gospodarki na kurs walut

Ludzie niekiedy coraz chętniej inwestują w waluty obce innych krajów. Wybierają te, które podlegają najmniejszym wahaniom i są pewnym czynnikiem inwestycyjny. Kura ten zależy niekiedy od popytu i podaży danej waluty. Wahania na tym rynku spowodowane są przez inflację, stopy procentowe, popyt i podaż oraz sytuację gospodarczą i polityczną danego kraju. Im kraj jest bardziej stabilny, tym lepsza jest pozycja jego waluty na rynkach zagranicznych. Złotówka jest jedna z tańszych walut, a zakup innych wiąże się z wydaniem sporej sumy pieniędzy. Dzieje się tak, ponieważ sytuacja gospodarcza i polityczna polski ulega ciągłym wahaniom. Brak jest stabilizacji, a co za tym nie można liczyć na to, że pozycja złotego w obrębie światowych rynków walutowych będzie w dobrej kondycji. Jednak obecny kryzys gospodarczy doprowadził do tego, że większość walut traci na wartości. Może nie jest to tak mocno widoczne z perspektywy Polski, gdyż sytuacja złotówki także nie jest najlepsza. Spadki na wartości zanotowały waluty unii europejskiej, w tym euro oraz dolar. A to za sprawą pogarszającej się sytuacji gospodarczej na świecie. Jeżeli gospodarka zanotuje wzrost, zapewni to z pewnością korzystny wpływa na kurs walut, które znowu zyskają na wartości. Obecnie jednak istnieją dość spore wahania na rynkach.