Wybrałeś liceum ogólnokształcące

Skończyłeś gimnazjum. Miałeś dobre oceny na świadectwie. Do tego doszły dobre wyniki z testu, który pisze się na koniec gimnazjum. Teraz decydujesz się na szkołę, w której będziesz kontynuował naukę. Rodzice nalegają na liceum, wszak otworzy ci to wiele możliwości. Słuchasz rady rodziców i decydujesz się na liceum ogólnokształcące. Jest kilka rzeczy, które musisz wiedzieć. Liceum nie da ci żadnego zawodu. Jest raczej dla osób, które chcą zdać maturę. Jest ona przepustką na studia. Bez wątpienia szkoła średnia najlepiej przygotowuje do kontynuowania studiów na uczelniach wyższych. Przed wyborem szkoły licealnej należy zastanowić się czy jesteś bardziej humanistą. A może lepiej idzie ci z przedmiotów ścisłych jak matematyka, fizyka chemia. Musisz wybrać mądrze, gdyż w zeszłym roku weszła nowa reforma edukacji średniej. Jeśli zdecydujesz się na klasę o profilu humanistycznym będziesz miał więcej godzin z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Natomiast mniej będzie lekcji z przedmiotów ścisłych. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli wybierzesz klasy o profilu matematycznym lub przyrodniczym. Profile humanistyczne lepiej przygotowują na studia o kierunkach jak filologia, politologia, historia, pedagogika, socjologia. Matematyczne z kolei tworzą podstawy do nauki na politechnikach. Przyrodnicze zapewniają dobry wstęp na uczelnie medyczne lub biotechnologię.