Wykorzystanie makroekonomii w gospodarce

W skali całej gospodarki danego regionu, czy kraju największe znaczenie spośród nauk ekonomicznych ma makroekonomia. Na mniejszą skalę zjawiska w gospodarce opisuje mikroekonomia. Trudno spośród tych dwóch nauk wybrać ważniejszą. Każda z nich jest ważna na inny sposób. Makroekonomia podejmuje próby opisania zjawisk o doniosłym znaczeniu dla całej gospodarki, jak na przykład scharakteryzowanie czynników wpływających na wzrost poziomu bezrobocia czy wzrost stopy inflacji. Makroekonomia zajmuje się także badaniem bilansu płatniczego czy analizą skuteczności wydatkowania środków publicznych. Finanse publiczne są bardzo istotną kwestią w badaniach makroekonomii. Strona rządowa w dużym stopniu opiera się na wynikach osiągniętych przez ekonomistów pracujących nad tymi zagadnieniami. Oczywiście im większego obszaru dotyczą badania makroekonomiczne, tym mniejsza ich dokładność i skuteczność proponowanych rozwiązań. Wiele błędów bierze się z posiadania niedokładnych danych, czy nieuwzględnienia wszystkich czynników rynkowych. Makroekonomia próbuje także analizować cały sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorców, który zajmuje przecież ponad dziewięćdziesiąt osiem procent spośród wszystkich firm działających w naszej gospodarce. Wypracowana wysokość produktu krajowego brutto zależy w dużym stopniu od firm z tego sektora.