Zakładanie spółki europejskiej

Dla osób mających ochotę prowadzenia działalności gospodarczej na międzynarodową skalę, najlepszym sposobem jest założenie spółki europejskiej. Jednak przypadkowe podmioty nie mają szansy założenia takiej formy organizacyjno-prawnej, gdyż do założenia takiej spółki potrzebny jest wysoki kapitał podstawowy, na poziomie stu dwudziestu tysięcy euro. Prowadząc spółkę europejską najłatwiej zaistnieć na rynkach zagranicznych. Spółka akcyjna czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie dają mimo wszystko takich możliwości rozwoju. Niewątpliwą zaletą takiej formy prawnej, uregulowanej w przepisach kodeksu spółek handlowych jest niska odpowiedzialność wspólników i akcjonariuszy za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Każdy z nich odpowiada tylko do wysokości wniesionego wkładu, nie ma mowy o dochodzeniu roszczeń przez wierzycieli z majątków prywatnych wspólników. Spółki europejskie mają możliwość dokonywania fuzji, co nie jest dozwolone we wszystkich formach prawnych, co wobec tego można uznać za zaletę. Oddziały spółek europejskich mogą znajdować się we wszystkich krajach członkowskich, i co ważne nie ma konieczności prowadzenia kilku administracji i systemów sprawozdawczych. Wartą podkreślenia kwestią jest fakt, że w spółkach europejskich księgowość można prowadzić zarówno w złotówkach, jak w euro.