zwrot podatku anglia

O zwrot podatku z Anglii można się starać po zakończeniu roku podatkowego, czyli od 6 kwietnia. Należy w firmie pozyskującej zwroty podatków z zagranicy, złożyć stosowne dokumenty. Jeśli pracowało się czasowo, będzie to P45, a jeśli przepracowało się cały rok podatkowy P60. Błędy na dokumencie w postaci literówek nie przekreślają w żaden sposób możliwości ubiegania się o zwrot podatku Anglia . Firma zajmująca się odzyskiwaniem podatku z Anglii może postarać się o dokumenty poświadczające zatrudnienie od źródła, jeśli klient nie posiada dokumentów, ale zna adres firmy, dane pracodawcy, adres czasowego pobytu w Anglii, a także potrafi określić czas, w którym pracował. Zwrot podatku z Anglii można uzyskać na konto w złotówkach lub funtach, a także poprzez przekaz pocztowy. Zwrot z reguły przychodzi na adres firmy, która dokonuje potrącenia za wykonaną usługę i przelewa resztę środków na rachunek bankowy klienta. Taka transakcja w przeciwieństwie do innych form nie jest obarczona dodatkowymi opłatami. Jeśli pracowało się w Anglii kilka lat, można zwrócić się o zwrot podatku za przepracowany okres, do 4 lat podatkowych wstecz.