Oszczędzanie czy inwestowanie

Oszczędzanie czy inwestowanie

Pomnażanie posiadanej przez siebie gotówki jest w myśleniu chyba każdego, kto jakąkolwiek gotówkę posiada. Wiadomo, że pieniądze są w dzisiejszych czasach niezwykle potrzebne i przydatne i ich posiadanie i możliwość wykorzystania rozwiązuje bardzo wiele problemów. Dlatego też, mając środki, które można zagospodarować na ich pomnożenie, z pewnością w taki właśnie sposób zagospodarujemy. Pytanie teraz tylko, w jaki sposób je wykorzystamy, jak je użyjemy, żeby to miało sens i przyniosło wymierne owoce. Rozwiązania w zasadzie są dwa. Jednym z nich jest oszczędzanie, drugim inwestowanie. Oszczędzanie to systematyczne gromadzenie pieniędzy na jakiś cel lub początkowo bezcelowo. Może być powiązane z małym oprocentowaniem, jeżeli realizowane jest za pośrednictwem banku czy jakiejś innej instytucji finansowej. Oprocentowanie jest nie duże, ponieważ środki pracują na bezpiecznych funduszach, żeby zagwarantować dochód. Bezpieczne fundusze zaś to właśnie te nisko oprocentowane. Z drugiej strony, można środki zainwestować. Inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym i nie tylko, że można nie zarobić, to nawet więcej, można na takiej inwestycji stracić. Jednakże, wiele zależy tu od podejmowanych decyzji i rozeznania w temacie. Im lepsze rozeznanie, tym większa szansa na osiągnięcie wyników i pomnożenie zgromadzonych przez siebie środków.