Czym więc jest polis lokatą?

Czym więc jest polis lokatą?

Otóż polis lokatą, czyli inaczej polisa lokacyjna, łączy w sobie cechy lokaty oraz polisy ubezpieczeniowej. Taka hybryda, to dość sprytne rozwiązania, prawnie traktowana jest, bowiem jako ubezpieczenie na życie, a od tego rodzaju usługi, inaczej niż w przypadku rachunku oszczędnościowego, nie ma obowiązku odprowadzać prawie 20 procentowego podatku, tak zwanego podatku Belki. Polis lokatę traktuje się, jako krótkoterminowe ubezpieczenie na życie, z jednorazową składką. Polega to na tym, że w okresie, na który zawieramy umowę, nic nam się nie stanie, bank zwraca nam kapitał, powiększony o odpowiednią sumę odsetek, w przypadku natomiast naszej śmierci, bank natychmiastowo wypłaca kapitał, z podwyższonymi odsetkami. Szybkość jest tu, więc cennym atutem. Oprócz opodatkowania, cechą różniącą te dwa systemy jest też ich zabezpieczenie. Otóż lokatę gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, natomiast polisę lokacyjną Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, stwarza to różnicę w przypadku kłopotów ubezpieczyciela, w drugim przypadku warunki wypłaty są nieco gorsze, ale chodzi tutaj o większe sumy, powyżej 30 tysięcy euro. Wydaje się, więc, że polis lokata, mimo ostatniej wady jest rozwiązaniem lepszym, trzeba jednak powiedzieć jeszcze o jej wadach. Polisy, w odróżnieniu od lokaty nie możemy założyć na bardzo krótki okres, tutaj trzeba się nastawić na okres przynajmniej sześciu miesięcy. Co więcej kwoty wejściowe także będą wyższe, o ile lokatę założymy dysponując już 500 złotymi, tak polis lokata wymaga kwoty przynajmniej dziesięć razy wyższej.