fundusze inwestycyjne

fundusze inwestycyjne

Dość powszechnie znanymi formami są także fundusze inwestycyjne, to forma zbiorowego lokowania pieniędzy, zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne. Atutem w ich przypadku jest na pewno duża dostępność i szerokie możliwości inwestowania. Fundusze są długoterminowe, ale przynoszą też spore zyski, nieporównywalnie większe niż przy lokatach. Dzieje się tak, dzięki zbiorowości. Nawet wpłacanie niewielkich sum, ale przez większe grono osób przyniesie większy zysk, niż inwestowanie samodzielne. W przypadku funduszy duże znaczenie ma też bezpieczeństwo inwestycji, są one, bowiem ściśle regulowane prawnie. Pomaga także zarządzanie nimi przez wyspecjalizowane podmioty, posiadające do tego kwalifikacje. Nie musimy, więc zgłębiać specjalistycznej wiedzy, aby móc inwestować. Dokładnie odwrotnie jest w przypadku giełdy. Tutaj duża wiedza i zdolność przewidywania pewnych rzeczy jest właściwie najważniejsza, nie trzeba mieć dużego kapitału w gotówce, ale trzeba się po prostu na tym znać. Jeśli to potrafimy, możemy liczyć na naprawdę duże zyski, duże jest jednak także ryzyko inwestycji. Ponadto należy pamiętać o dodatkowych kosztach, jak np. otwarcie rachunku maklerskiego. Dla osób dysponujących wysokimi środkami, dobrym rozwiązaniem mogą być nieruchomości. Przynoszą one duże zyski, ale niosą za sobą także spore ryzyko. Tym zaś, którzy lubią nietuzinkowe posunięcia, można polecić inwestycje alternatywne, w cenne przedmioty, jak metale, dzieła sztuki, a nawet drogie alkohole.