Indeksy na polskiej GPW

Indeksy na polskiej GPW

Polska Giełda Papierów Wartościowych posługuje się kilkunastoma indeksami. Najważniejszym z nich jest WIG – Warszawski Indeks Giełdowy, który jest naliczany od pierwszej sesji giełdowej w Warszawie. Jego wartość obliczana jest w sposób ciągły i określana jest na podstawie wartości spółek z szerokiego rynku (czyli obejmującego wszystkie spółki notowane na GPW). Drugim co do ważności indeksem warszawskim jest obejmujący dwadzieścia największych spółek giełdowych WIG 20. Spółki funkcjonujące w ramach tego indeksu mają akcje charakteryzujące się największą płynnością – czyli są najchętniej sprzedawanymi i kupowanymi instrumentami finansowymi. W związku z tym, że WIG 20 związany jest z najważniejszymi spółkami z GPW jest bacznie obserwowany prze inwestorów. Jest on także tak zwanym instrumentem bazowym – czyli podstawą wyliczeń do kontraktów terminowych. W ramach WIGu20 wchodzą między innymi KGHM, Lotos, Orlen, PGNiG, PGE, TVN, spółki węglowe takie jak Jastrzębska Spółka Węglowa czy Bogdanka oraz banki PKO BP i PKO SA. Swój indeks giełdowy mają także spółki średnie (WIG40) oraz spółki małe (WIG80). W ramach akcji funkcjonujących na GPW dokonano także podziału na indeksy narodowe, sektorowe, pochodne dla WIG20, Benchmarki i TBSP.Indeks, który jest pierwszym indeksem obligacji skarbowych w Polsce.