Notowania akcji PZU z 20 maja 2013 roku

Notowania akcji PZU z 20 maja 2013 roku

Na szczycie Giełdy Papierów Wartościowych jest również Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU). Ten podmiot gospodarczy to macierz wszystkich innych spółek w Grupie Kapitałowej PZU. Działa aktywnie w sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Prezes PZU to Andrzej Klesyk. Audytorem jest Deloitte Audyt Sp. z o.o. Kurs akcji z dnia 20 maja 2013 roku to 432,60 zł. Jego wartość spadła tego dnia o 0,28%. Pierwszy kurs dla tej daty uplasował się na pułapie 434,35 zł. Wolumen jest naprawdę wysoki – 73 641 sztuk. Tutaj ukazuje się w pełnej krasie popularność funduszy ubezpieczeniowych. Często słyszy się narzekania na firmy świadczące usługi z tego zakresu, jednak w przypadku ubezpieczenia na życie między mieć a nie mieć rozpościera się czarna otchłań. Łączna wartość transakcji z udziałem akcji PZU z 20 maja to 32 185 632 zł. Spółka ma duży wpływ na notowania pięciu znaczących indeksów. Udział PZU w WIG20 wynosi 13,59%, w WIG20TR – 13,59%, w WIGdiv – 10,53%, w WIG-Poland – 10,28%, w RESPECT – 10,25%, a w WIG – 9,69%. Opinie analityków w dużej mierze są pozytywne. Wskaźnik akcji w obrocie free float jest wysoki (59,78%). Trochę gorzej z dywidendą – to tylko 5,20%. PZU dotychczas wyemitował 86 352 300 sztuk akcji. Ogółem rzecz biorąc, sytuacja spółki jest bardzo dobra. Wprawdzie w analizowanym notowaniu wartość jej akcji lekko spadła, lecz w ciągu ostatniego roku jej wzrost był znaczący.