Okazje 2013 roku na GPW

Okazje 2013 roku na GPW

Polska Giełda Papierów Wartościowych w ostatnim czasie ciągnie się w ogonie europejskich i światowych giełd. W ostatnim czasie Wall Street dzień za dniem pobija swoje rekordy wartości indeksów Dow Johns, S&P 500 czy NASDAQ, europejskie giełdy także pną się w górę, a warszawski WIG20 od pół roku pozostaje na poziome 2300 – 2400 punktów i na razie nie ma widoków na to, aby tę granicę przekroczył. Stąd też można wysnuć wniosek, że obecnie inwestowanie na GPW jest obarczone wysokim stopniem ryzyka. Jednakże nawet w tak trudnych warunkach można zauważyć kilka spółek, które w ostatnim czasie dały sporo zarobić inwestorom i szacować można, że będzie tak nadal. Nie są to jednak spółki z grona WIG20, z których jedynie 5 wypracowało od początku roku dodatnią stopę zwrotu, ale przedstawiciele spółek średnich i małych. W ramach średnich spółek należących do indeksu WIG40 najlepiej spisywały się walory Polic, które w tym roku wzrosły o ponad siedemdziesiąt % oraz LPP – właściciela spółki odzieżowej Reserved, które wzrosły o ponad 46%. Obie te instrumenty w 2013 roku osiągnęły wyżyny swoich dotychczasowych wartości. W ramach spółek małych funkcjonujących w ramach WIGu80 i szerokiego rynku wyróżnić należy spółkę MONNARI, która osiągnęła w tym roku zysk 300%. Interesujące pod względem zysków są także walory Lubawy, Farmacolu, Gino Rossi, Dudy, Remaku, Neuci czy Hygeniki.