Co to jest factoring?

Co to jest factoring?

Pośrednictwo handlowe znane jest od dawna i często wielkim producentom bardziej opłaca się sprzedać „na pniu” całą produkcję o kilka złotych taniej, niż szukać pojedynczych odbiorców na kilka opakowań. Takie pośrednictwo w polskiej rzeczywistości biznesowej jest nazywane factoringiem. Słowo to może się kojarzyć z amerykańską rzeczywistością i obwoźnym handlarzem pośrednikiem, zajmującym się pośrednictwem pomiędzy wytwórcą a sprzedawcą. Dzisiejszy factoring to nowoczesna usługa, mająca na celu zabezpieczenie finansów firmy. Jako instytucja finansowa faktor stawia określone warunki, które nie narażą go na duże straty i stwarzają szanse odzyskania należności. Instytucja factoringowa przejmuje wierzytelności nie przeterminowane, czyli takie, których wyznaczony okres spłaty jeszcze nie upłynął. Jeśli dłużnik zapłaci przed upływem tego terminu klient jest wynagradzany określoną kwotą. Wybierając firmę factoringową trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na te właśnie warunki. Dzięki analizie warunków możliwy jest wybór oferty, która ma jak najwięcej plusów i zapewni firmie płynność finansową, przerzucając jednocześnie obowiązek odzyskiwania należności na faktora. W interesie przedsiębiorstwa jest, aby procent faktury, jaki proponuje faktor był jak najwyższy. Oferty factoringu oferują niektóre banki oraz instytucje finansowe, specjalizujące się w tego typu działaniach.