Czas trwania obligacji

Czas trwania obligacji

Każda obligacja emitowana przez firmę bądź inny podmiot ma jakiś czas trwania. Duracja, bo tak precyzyjnie nazywa się ten proces jest miarą elastyczności, która wskazuje, jaka procentową zmianę powoduje zmianę rentowności obligacji. Określenie tego wskaźnika daje możliwość zaklasyfikowania obligacji do danej grupy ryzyka stopy procentowej. Jeżeli mamy kilka obligacji i wszystkie mają ten sam termin wykupu to najwyższym ryzykiem są obciążone obligacje tak zwane zero kuponowe. Wynika to z faktu, że ich czas wykupu jest równy czasowi ich trwania. Istnieje kilka rzeczy, do których można wykorzystać znajomość czasu trwania obligacji. Pierwszą kwestią jest możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem stopy procentowej. Druga rzecz to możliwość oszacowania tego jak zmieniać się będą ceny. Pomaga to w zabezpieczeniu się przed tym zjawiskiem. Kolejna sytuacja, do której przydaje się znajomość czasu trwania obligacji to możliwość oszacowania zmian cen biorąc pod uwagę określoną rentowność w handlu. Ostatnia rzecz, do której pomocne może być znajomość okresy trwania obligacji to sytuacja, gdy chcemy zainwestować. Określenie czasu trwania pomaga w zagwarantowaniu konkretnej rentowności. Oprócz tych wszystkich cech bardzo ważną kwestią jest fakt, że znajomość tego typu zagadnień pomaga w zarządzaniu prywatnym portfelem. Jeżeli, więc zajmujecie się inwestowaniem i kupujecie różne obligacje to powinniście najpierw sprawdzić, jaki jest okres ich trwania. Pomoże to w wielu kwestiach potrzebnych do ograniczenia ryzyka podczas inwestycji. Jest to zagadnienie nieco zawiłe, ale pomaga w świadomym i rozsądnym lokowaniu swoich pieniędzy.