Indeksy warszawskiej giełdy

Indeksy warszawskiej giełdy

Indeks giełdowy jest to wskaźnik obliczony na podstawie wartości akcji spółek wchodzących w jego skład. Jego zmieniająca się wartość w czasie przedstawia koniunkturę określonych grup spółek. Obserwując zmiany wartości indeksu można określić stan rynku oraz kierunek ruchu cen bez konieczności analizy poszczególnych spółek z danego sektora. W Warszawie najważniejszym indeksem giełdowym jest WIG – Warszawski Indeks Giełdowy, który przedstawia w sposób syntetyczny koniunkturę na parkiecie w danym momencie. Naliczany jest od pierwszej sesji w Warszawie i obejmuje wszystkie spółki z szerokiego rynku. Równie ważnym i chyba najpilniej obserwowanym przez inwestorów jest indeks WIG20 skupiający największe i ciszące się największą płynnością spółki (między innymi spółki z sektora surowcowego np. KGHM, PGNiG, JSW, Lotos, PKN ORLEN bankowego np. PKOBP, PKOSA, BREBANK). Swój indeks mają także spółki średnie zrzeszone w WIGu40 i małe składające się na WIG80. Poza tym podstawowym podziałem ze względu na wielkość na GPW spółki podzielono także według sektorów (na przykład WIG Budownictwo, WIG Banki), według krajów z których pochodzą (na przykład WIG Poland, WIG Ukrain), indeksy pochodne dla WIGu20, Benchmarki i TBSP.Indeks, który jest pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w naszym kraju.